<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag med Robert Hansen udsat

Skrevet mandag d. 9. marts 2020

Det planlagte foredrag med Robert Hansen tirsdag den 10. marts, har vi desværre måtte aflyse, det udsættes til en endnu ikke fastlagt dato.
Hjerteforeningen følger udviklingen i smittespredning af Covid-19, kaldet coronavirus tæt. Da hjertepatienter er en særlig udsat målgruppe, er der taget beslutning om at stoppe aktiviteter, hvor folk er samlet fysisk.

Frem til den 1. april gennemfører Hjerteforeningen ikke aktiviteter og arrangementer, der enten er målrettet hjertepatienter, eller hvor både hjertepatienter og andre borgere tænkes at deltage. Konkret betyder det, at alle lokale aktiviteter aflyses foreløbig marts måned ud.

For spørgsmål vedr. billetter og evt. refusion: Kontakt lokalforeningen.

Der vil løbende blive opdateret om udvikling og forholdsregler på Hjerteforeningens hjemmeside her